Laddar

Om mig

Martina Svärd

Auktoriserad dramapedagog


Jag är utbildad dramapedagog vid Högskolan i Gävle och auktoriserad av RAD (http://www.dramapedagogen.se/), bosatt i Göteborg. Jag har erfarenhet av att arbeta med såväl barngrupper som vuxengrupper och har framför allt specialiserat mig på gruppdynamik och grupprocesser; att utveckla positiva gruppklimat. Jag har arbetat inom grundskolan under många år, där jag har utvecklat mina metoder för grupputvecklande arbete. Jag har även arbetat med skapande dramatik, dramalek, pedagogisk handledning, ledarskapsutveckling, retorik, konflikthantering, rollspel, forumspel, värdegrundsarbete, normbrytande arbete, regi och teaterproduktion mm.

Mitt intresse för drama/teater har jag haft sedan jag var barn och själv spelade teater och var med i olika dramagrupper. Det som jag fastnade för i drama, var dess flexibilitet och användbarhet. Drama kan tillämpas på väldigt många områden och sätter alltid individen/gruppen i fokus. Men det bästa av allt är utvecklingspotentialen, både för grupp och individ, och jag tycker att betydelsen av ordet drama sammanfattar kärnan i metoden:

   

Vi agerar, vi handlar- vi driver något framåt!


 

TIDIGARE UPPDRAG OCH ANSTÄLLNINGAR


2021

Ale kommun. Teater, improvisation och skapande dramatik i vuxengrupp med individer med funktionsnedsättningar, i samarbete med FUB och Ale Kulturskola.

2020

Lerums kommun. Integrationsprojekt ”Öppna dörren till leken och de nyanlända”, i samverkan med Lekfrämjandet.

Gruppstärkande arbete med fokus på inkludering och integration med fyra grupper i åk 5 och 7, Röselidsskolan, två grupper på Lerums gymnasium och  två åk 2 på Stenkulan.

Partille kommun, Kulturskolan. Teater, improvisation, skapande dramatik och dramalek med åtta grupper i åk 2 på Upptakten (kurs där deltagarna får prova på Kulturskolans utbud).

Sotenäs förskola, Partille. Efterarbete (drama, samtal och lek utifrån ämnen som vänskap, makt, känslor och turtagning) av en digital teaterföreställning (”Nu är du en höna” av Barbro Lindgren, bearbetad och framförd av Ölands Dramatiska Teater). Två grupper i åldern 3-4 år.

Ale kommun. Skapande dramatik, dramalek och gruppstärkande arbete i grundsärskolan, Kronan och Arosenius.

Ale kommun. Teater, improvisation och skapande dramatik i vuxengrupp med individer med funktionsnedsättningar, i samarbete med FUB och Studieförbundet Vuxenskolan.

Särö skola, Kungsbacka. Skapande skola-projekt och gruppstärkande arbete med fokus på demokrati och värdegrund i åk 5.

2019

Partille kommun. Drama och gruppstärkande arbete i grundsärskolan, Öjersjö Storegård.

Tjejjouren Olivia, Alingsås. Gruppstärkande övningar/workshop under grundkurs för nya medlemmar.

Ale kommun. Skapande dramatik, dramalek och gruppstärkande arbete i grundsärskolan, Kronan.

Ale kommun. Teater, improvisation och skapande dramatik i vuxengrupp med individer med funktionsnedsättningar i samarbete med FUB och Studieförbundet Vuxenskolan.

Partille kommun. Drama/forumspel på grundskolor, grundsärskola och fritidshem i Skapande skola-projekt.


2007-2019

Alléskolan, Floda. Fast anställning som dramapedagog/fritidsledare för årskurs 6-9.

Gruppstärkande och processinriktat arbete med elevgrupper, konflikthantering, värdegrund, normbrytande, ledning av kör, teaterproduktion, rollspel, forumspel, skapande dramatik, metodutveckling, handledning och ledarskapsutveckling.


2018-2019

Lerums kommun. Integrationsprojekt ”Öppna dörren till leken och de nyanlända”, i samverkan med Lekfrämjandet.

Gruppstärkande arbete med fokus på inkludering och integration, med tio grupper i åk F1, 1, 2, 3-4 , 7 och 8, Östad Skola, Ljungviksskolan, Röselidsskolan och Alléskolan.


2018

Lerums kommun. Teaterworkshop som Läslovsaktivitet med åk 5-7.

Oskarshamns kommun. Stadsparkens fritidsgård. Gruppstärkande workshop med fokus på kroppsspråk, kommunikation, samspel, självkänsla och normer.

Malmö. Svenska institutet. Teambuilding/gruppstärkande pass med deltagare i Baltic Sea Leadership Programme.

Alléskolan, Floda. ”JAG SPELAR ROLL!”. Workshop med åk 6 med fokus på makt, demokrati och mänskliga rättigheter utifrån dramapedagogiska övningar.


2016-2017

Hästhagenskolan, Floda. Gruppstärkande arbete i åk 4 med fokus på trygghet, empati, ansvar, koncentration, kommunikation, samarbete och turtagning mm.


2015

Fiskebäcksskolan, Göteborg. Gruppstärkande arbete med åk 7 med fokus på empati, demokrati, värdegrund, samspel, tillit mm., på uppdrag av Skapande Skola, Västra Göteborg.

Hagenskolan, Göteborg. Gruppstärkande arbete med förskoleklasser med fokus på kommunikation, turtagning, koncentration, empati mm.; på uppdrag av Skapande Skola, Västra Göteborg.


2014

Lagerhaus AB, Göteborg. Teambuilding/konferens; gruppstärkande arbete med personalen på huvudkontoret.


2009-2010

Teaterhuset, Mölndal. Dramapedagog/teaterledare för barn i åldrarna 8-13 år. Arbetade bland annat med improvisation, dramalek, rollspel, teatertekniker och teaterproduktion.


UTBILDNING


2020

Att utveckla organisationer och ledarskap 

Mälardalens högskola

Processdrama- Drama som verktyg i undervisningen.

Stockholms universitet

2016

Att upptäcka, agera och förebygga maktlekar och dolda kränkningar.

Göteborg


2008-2011

Dramapedagogik

Högskolan i Gävle


2010

Pedagogikens grunder

Göteborgs universitet


2006

Barn- och ungdomskultur

Barn- och ungdomspsykologi

Drama som pedagogiskt arbetssätt

Göteborgs universitet


2005-2006

Teaterlinjen

Nordiska folkhögskolan, Kungälv


2003-2005

Dramatik (Teaterstudier)

Göteborgs universitet

 

Mitt CV finner du här:  CV