Laddar

Hem/Aktuellt

Det är ingen slump att mitt företagsnamn är Dramakraft. Drama härleds från det grekiska ordet dráo och kan tillsammans med ordet kraft, översättas till handlingskraft.


Som dramapedagog erbjuder jag drama som pedagogisk arbetsmetod, gruppstärkande arbete, handledning, teambuilding, kick-off, föreläsning, grupputveckling, ledarskapsutveckling och organisationsutveckling…

För att din grupp ska fungera och utvecklas!

 


AKTUELLA PROJEKT


HUR KAN VI KÄNNA OSS SOM EN GRUPP NÄR VI BARA SES DIGITALT?

Deltar du i digitala möten i ditt arbete? Känner du att det finns utrymme för att förbättra och utveckla dessa möten? Hur skapas samhörighet i arbetsgruppen när fysiska möten och sociala sammanhang uteblir?

Jag och min kollega Kristoffer Ödman har utvecklat ett koncept som riktar sig mot företag som fokuserar på att skapa vägar till samarbete och samhörighet under digitala möten.


DAGS FÖR EN SOCIAL LÄROPLAN?

Efter att ha arbetat som dramapedagog i grundskolan under många år, har jag sett vad ett gruppstärkande arbete kan innebära för hela skolklimatet, baserat på att positiva grupper för med sig andra vinster, som en bra grund för lärande och växande samt hälsofrämjande aspekter hos elever (och även pedagoger). Min erfarenhet säger att det är dags att införa en social läroplan för skolan!


 

GRUPPSTÄRKANDE FÖR FÖRETAG!

Skulle er arbetsgrupp vilja öka nivån på samarbete, kommunikation och trygghet och därmed påverka det faktiska arbetet såväl som gruppmedlemmarnas hälsa?

Vill ni lära er att effektivt arbeta mot gemensamma mål, ta vara på och utveckla er drivkraft, samt lära er mer om grupprocesser?

Vill ni träna på hur ni kan hantera konflikter och motsättningar för att låta dem bli till möjligheter för utveckling och samförståelse?

Jag och min kollega Kristoffer Ödman har utvecklat ett grupputvecklande koncept för företag med en workshop fördelad på tre tillfällen (halvdagar).


OMSKAPARNA

Ett hållbarhetsprojekt för åk 4-6

https://www.sverigeskonsumenter.se/vara-projekt/omskaparna/kulturaktorsbiblioteket/martina-svard/martina-svard/