Laddar

Föreläsningar

Jag genomför föreläsningar/utbildningar utifrån önskat fokus, med eller utan praktiska exempel/gruppövningar.


Möjligt fokus

  • Gruppens processer och faser

  • Konflikthantering i arbetsgruppen

  • Verktyg för fungerande grupper

  • Behövs en social läroplan? Om att arbeta gruppstärkande i skolan.

  • Ledarskapsutveckling; vad krävs för att vara en bra ledare?

  • Normkritiskt förhållningssätt på arbetsplatsen/Normkritisk pedagogik

Exempel på föreläsningsmaterial:

Grupprocesser; hur gruppen påverkar oss och hur vi kan påverka gruppen.pptx