Laddar

Det är ingen slump att mitt företagsnamn är Dramakraft. Drama härleds från det grekiska ordet dráo och kan därför tillsammans med ordet kraft, översättas till handlingskraft.


Som dramapedagog erbjuder jag grupputveckling, teambuilding och lärande; genom drama som pedagogisk arbetsmetod. 

 

 

En av människans främsta drivkrafter är att tillhöra en grupp, vilket har påverkats av evolutionen. Utan gruppen var våra chanser att överleva minimala och höll vi ihop kunde vi samla våra gemensamma krafter för att hitta föda, bygga bo och undvika yttre faror och hot. Våra hjärnor har inte ändrats på tusentals år och därför finns det generella behovet av att tillhöra en grupp fortfarande kvar, även om de specifika behoven förändras över tid.

 

En vanlig men naiv uppfattning är att grupper utan vidare ska kunna fungera av sig själva men min fasta övertygelse är att grupper behöver ett tydligt ledarskap, en gemensam riktning och en förståelse för att grupper är i ständig förändring, precis som vi och våra liv.


AKTUELLA PROJEKT


 

DAGS FÖR EN SOCIAL LÄROPLAN?

Efter att ha arbetat som dramapedagog i grundskolan under många år, har jag sett vad ett gruppstärkande arbete kan innebära för hela skolklimatet, baserat på att positiva grupper för med sig andra vinster, som en bra grund för lärande och växande samt hälsofrämjande aspekter hos elever (och även pedagoger). Min erfarenhet säger att det är dags att införa en social läroplan för skolan!


 

GRUPPSTÄRKANDE FÖR FÖRETAG!

Skulle er arbetsgrupp vilja öka nivån på samarbete, kommunikation och trygghet och därmed påverka det faktiska arbetet såväl som gruppmedlemmarnas hälsa?

Vill ni lära er att effektivt arbeta mot gemensamma mål, ta vara på och utveckla er drivkraft, samt lära er mer om grupprocesser?

Vill ni träna på hur ni kan hantera konflikter och motsättningar för att låta dem bli till möjligheter för utveckling och samförståelse?

Jag och min kollega Kristoffer Ödman har utvecklat ett grupputvecklande koncept för företag med en workshop fördelad på tre tillfällen (halvdagar).


OMSKAPARNA

Ett hållbarhetsprojekt för åk 4-6

Omskaparna (utvecklat av Sveriges Konsumenter) är ett kreativt projekt där elever, lärare och kulturaktörer tillsammans lär och skapar i kreativa processer för att stärka förmågan att tänka nytt och på andra sätt. Förmågor som vi kan ha stor nytta av inför en omställning mot en hållbar värld.

I ett Omskaparprojekt med mig som kulturaktör får eleverna möjlighet att fördjupa sitt lärande genom estetiska verktyg och olika dramakonventioner. Drama är ett jättebra verktyg och en användbar metod för just lärande då själva formen uppmuntrar deltagarna att använda sina känslor för att skapa engagemang och förståelse för lärområdet, med möjlighet att få nya perspektiv och ett ökat handlingsutrymme.