Laddar

Föreläsningar

Jag genomför föreläsningar/utbildningar i ämnet grupp utifrån önskat fokus, med eller utan praktiska exempel/gruppövningar.


Möjligt fokus

  • Gruppens processer och faser

  • Konflikthantering i arbetsgruppen

  • Verktyg för fungerande grupper

  • Behövs en social läroplan? Om att arbeta gruppstärkande i skolan.

  • Den ”goda” ledaren

Förslag på föreläsningsmaterial (kortfattat)