Laddar

Föreläsningar

Jag genomför föreläsningar/utbildningar i ämnet grupp utifrån önskat fokus, med eller utan praktiska exempel/gruppövningar.


Möjligt fokus

  • Gruppens processer och faser
  • Konflikthantering i arbetsgruppen
  • Verktyg för fungerande grupper
  • Behövs en social läroplan? Om att arbeta gruppstärkande i skolan.
  • Den ”goda” ledaren

Förslag på föreläsningsmaterial (kortfattat)