Laddar

Om mig

Martina Svärd

Auktoriserad dramapedagog


Jag är utbildad dramapedagog vid Högskolan i Gävle och auktoriserad av RAD (http://www.dramapedagogen.se/), bosatt i Göteborg. Jag har en erfarenhet av att arbeta med olika typer av grupper inom olika områden och har framför allt specialiserat mig på gruppdynamik och grupprocesser; att utveckla positiva gruppklimat.

 

Förutom mina konsultuppdrag har jag varit anställd i grundskolan under många år, där jag har utvecklat mina metoder för grupputvecklande arbete och lärande genom drama.

Mitt intresse för drama och teater utvecklades tidigt i mitt liv. Jag hade länge fokus på att bli skådespelare men fastnade för drama som pedagogisk metod. Dramapedagogik kan tillämpas inom många områden och har alltid individen och gruppen i fokus. Drama är också ett jättebra verktyg och en användbar metod för lärande, då själva formen uppmuntrar deltagarna att använda känslor och reflektion för att skapa engagemang och förståelse för lärområdet- med möjlighet att få nya perspektiv och ökat handlingsutrymme.

Men det bästa med drama som arbetsmetod är möjligheten till utveckling- för både grupp och individ, och jag tycker att betydelsen av ordet drama (handla/agera) sammanfattar kärnan i metoden:

   

Vi agerar, vi handlar- vi driver något framåt!


 

TIDIGARE UPPDRAG OCH ANSTÄLLNINGAR

 

2023

Ale kulturskola. Teater, improvisation och skapande dramatik i vuxengrupp för individer med funktionsnedsättningar.

Kållekärrs skola, Tjörn. Omskaparprojekt (fokus på hållbarhet och omställning) i åk 4 och 5 samt workshop/handledning med pedagoger.

Fullriggaren Malevik, Särö. Skapande skola-projekt i förskoleklass med fokus på samarbete, trygghet och värdegrund.

2022

Ale kulturskola. Teater, improvisation och skapande dramatik i vuxengrupp för individer med funktionsnedsättningar.

Kulturskolan Göteborg City. Vikarie för dramagrupper i åldrarna 8-13 år. 

Monterssoriskolan, Centrum. Gruppstärkande arbete i åk 7, 8 och 9 i Skapande Skola- projekt. Fokus på samarbete, kommunikation och grupputveckling.

Alléskolan, Floda. Anställning som dramapedagog med fokus på gruppstärkande och normkritiskt arbete med pedagoger och elever. Åk 6-9.

Aspen Montessori, Lerum. Skapande skola-projekt med fokus på värdegrund och grupputveckling. Åk F-5.

Stationsteatern, Floda. Stöd i planeringen kring teaterprojekt, med fokus på unga och demokrati.

Alléskolan, Floda. Gruppstärkande arbete i två åk 7. Fokus på samarbete, kommunikation och grupputveckling.

2021

Kulturskolan Göteborg City. Vikarie för dramagrupper i åldrarna 8-16 år. 

Ale kulturskola. Teater, improvisation och skapande dramatik i vuxengrupp för individer med funktionsnedsättningar.

Ale kommun. Workshops i processdrama i grundsärskolan, Kronan och Arosenius i samarbete med Ale Kulturskola.

Victoriaskolan, Göteborg. Omskaparprojekt (fokus på hållbarhet och omställning) i åk 6.

Omskaparnas skördefest (Sveriges konsumenter). Digital workshop med fokus på processdrama.

Alléskolan, Floda. Gruppstärkande arbete i åk 6. Fokus på samarbete, kommunikation och grupputveckling.

2020

Axfood IT. Digital workshop med fokus på grupputveckling med Watsonteamet.

Lerums kommun. Integrationsprojekt ”Öppna dörren till leken och de nyanlända”, i samverkan med Lekfrämjandet. Gruppstärkande arbete med fokus på inkludering och integration med fyra grupper i åk 5 och 7, Röselidsskolan, två grupper på Lerums gymnasium och  två åk 2 på Stenkulan.

Partille Kulturskola. Teater, improvisation, skapande dramatik och dramalek med åtta grupper i åk 2 på Upptakten (kurs där deltagarna får prova på Kulturskolans utbud).

Sotenäs förskola, Partille. Efterarbete (drama, samtal och lek utifrån ämnen som vänskap, makt, känslor och turtagning) av digital teaterföreställning ”Nu är du en höna” av Barbro Lindgren, bearbetad och framförd av Ölands Dramatiska Teater. Grupper i åldrarna 3-4 år.

Ale kommun. Skapande dramatik, dramalek och gruppstärkande arbete i grundsärskolan, Kronan och Arosenius i samarbete med Ale Kulturskola.

Studieförbundet Vuxenskolan, Ale. Teater, improvisation och skapande dramatik i vuxengrupp för individer med funktionsnedsättningar, i samarbete med Ale Kulturskola.

Särö skola, Kungsbacka. Skapande skola-projekt och gruppstärkande arbete med fokus på demokrati och värdegrund i två åk 5.

2019

Partille kommun. Drama och gruppstärkande arbete i grundsärskolan, Öjersjö Storegård.

Tjejjouren Olivia, Alingsås. Gruppstärkande övningar/workshop under grundkurs för nya medlemmar.

Ale kommun. Skapande dramatik, dramalek och gruppstärkande arbete i grundsärskolan, Kronan i samarbete med Ale Kulturskola.

Studieförbundet Vuxenskolan, Ale. Teater, improvisation och skapande dramatik i vuxengrupp för individer med funktionsnedsättningar, i samarbete med Ale Kulturskola.

Partille kommun. Drama/forumspel på grundskolor, grundsärskola och fritidshem i Skapande skola-projekt.

2007-2019

Alléskolan, Floda. Fast anställning som dramapedagog/fritidsledare för årskurs 6-9. Gruppstärkande och processinriktat arbete med elevgrupper, konflikthantering, värdegrund, normbrytande, ledning av kör, teaterproduktion, rollspel, forumspel, skapande dramatik, metodutveckling, handledning och ledarskapsutveckling.

2018-2019

Lerums kommun. Integrationsprojekt ”Öppna dörren till leken och de nyanlända”, i samverkan med Lekfrämjandet. Gruppstärkande arbete med fokus på inkludering och integration, med tio grupper i åk F1, 1, 2, 3-4 , 7 och 8, Östad Skola, Ljungviksskolan, Röselidsskolan och Alléskolan.

2018

Lerums kommun. Teaterworkshop som ”Läslovsaktivitet” med åk 5-7.

Oskarshamns kommun. Stadsparkens fritidsgård. Gruppstärkande workshop för tjejer, med fokus på kroppsspråk, kommunikation, samspel, självkänsla och normer. 

Malmö. Svenska institutet. Teambuilding/gruppstärkande pass med deltagare i Baltic Sea Leadership Programme.

Alléskolan, Floda. ”JAG SPELAR ROLL!”. Workshop med åk 6 med fokus på makt, demokrati och mänskliga rättigheter utifrån dramapedagogiska övningar.

2016-2017

Hästhagenskolan, Floda. Gruppstärkande arbete i åk 4 med fokus på trygghet, empati, ansvar, koncentration, kommunikation, samarbete och turtagning mm.

2015

Fiskebäcksskolan, Göteborg. Gruppstärkande arbete med åk 7 med fokus på empati, demokrati, värdegrund, samspel, tillit mm., på uppdrag av Skapande Skola, Västra Göteborg.

Hagenskolan, Göteborg. Gruppstärkande arbete med förskoleklasser med fokus på kommunikation, turtagning, koncentration, empati mm.; på uppdrag av Skapande Skola, Västra Göteborg.

2014

Lagerhaus AB, Göteborg. Teambuilding/konferens; gruppstärkande arbete med personalen på huvudkontoret.

2009-2010

Teaterhuset, Mölndal. Dramapedagog/teaterledare för barn i åldrarna 8-13 år. Arbetade bland annat med improvisation, dramalek, rollspel, teatertekniker och teaterproduktion.


UTBILDNINGAR


2020

Att utveckla organisationer och ledarskap. Mälardalens högskola

Processdrama- Drama som verktyg i undervisningen. Stockholms universitet

2016

Att upptäcka, agera och förebygga maktlekar och dolda kränkningar. Göteborg

2008-2011

Dramapedagogik. Högskolan i Gävle

2010

Pedagogikens grunder. Göteborgs universitet

2006

Barn- och ungdomskultur

Barn- och ungdomspsykologi

Drama som pedagogiskt arbetssätt. Göteborgs universitet

2005-2006

Teaterlinjen. Nordiska folkhögskolan, Kungälv

2003-2005

Dramatik (Teaterstudier). Göteborgs universitet