Laddar

Företag: Arbeta tillsammans, inte mot varandra

Vill ni utveckla sammanhållningen och samarbetet på er arbetsplats och kommunicera kring gemensamma mål? Vill ni lära känna varandra bättre och umgås på ett kreativt sätt i en trygg miljö? Vill ni ha hjälp att lösa konflikter och skapa förståelse för varandra?

För företag skapar jag en konkret handlingsplan tillsammans med er arbetsgrupp, utifrån de behov som finns. Antingen arbetar vi tillsammans i hela arbetsgruppen/ledningsgruppen eller i mindre grupper, under en halvdag/heldag eller uppdelat på flera tillfällen (processinriktat).


Förslag på fokus och metod

 • Ledarskapsutveckling/självledarskap

 • Grupputveckling

 • Arbetsgruppens faser och utveckling

 • Trygghetsskapande arbete

 • Utveckla och optimera arbetsgruppens resultat

 • Kommunikation

 • Samarbete

 • Konflikthantering

 • Normkritiskt arbete

 • Grupputveckling i digitala mötesrum 

 • Teambuilding ex. i samband med konferenser/Kick-off

 • Föreläsningar i ämne och metod (grupprocesser) Se mer under fliken Föreläsningar.


AKTUELLT


 

Skulle er arbetsgrupp vilja öka nivån på samarbete, kommunikation och trygghet och därmed påverka det faktiska arbetet såväl som gruppmedlemmarnas hälsa?

Vill ni lära er att effektivt arbeta mot gemensamma mål, ta vara på och utveckla er drivkraft, samt lära er mer om grupprocesser?

Vill ni träna på hur ni kan hantera konflikter och motsättningar för att låta dem bli till möjligheter för utveckling och samförståelse?

Jag och min kollega Kristoffer Ödman har utvecklat ett grupputvecklande koncept för företag med en workshop fördelad på tre tillfällen (halvdagar).

För digitala workshops, se Onlineworkshop för företag.