Laddar

Dramakraft

Det är ingen slump att mitt företagsnamn är Dramakraft. Ordet är sammansatt av drama, som härleds från det grekiska ordet dráo som betyder handling och det grekiska verbet dramein som kan tolkas som ”att åskådliggöra genom handling”. Tillsammans med ordet kraft skulle detta kunna översättas till handlingskraft. Min uppfattning och erfarenhet är att drama kan användas inom en rad olika områden och syften – både inom pedagogik, rehabilitering, teambuilding eller annat. Mitt specialområde har blivit att arbeta med gruppstärkande processer och jag har en lång erfarenhet av att arbeta inom skolan med detta.